اهداف همایش

گسترش کارکرد اقتصادی لیزینگ در کشور
افزایش ضریب نفوذ لیزینگ در اقتصاد ایران
خروج کسب و کار اجاره داری واقعی از وضعیت شخصی و خانوادگی به کسب و کار حرفه ای و بنگاه مدارانه
نهادینه کردن روش های نوین و نوآورانه در مدل های کسب و کار لیزینگ و اجاره داری

محورهای همایش

نقش و عملکرد لیزینگ در نظام مالی، بازار بدهی و اعتبارات و اقتصاد ملی
آسیب شناسی نظام تامین مالی و تاثیرات آن بر لیزینگ
 بازنگری قوانین مرتبط با صنعت لیزینگ
تاثیر پذیری لیزینگ از فن آوری های نوین و چالش رقابتی آینده
مطالعه تطبیقی و مقایسه لیزینگ در ایران و جهان
لیزینگ و مسایل زیست محیطی
لیزینگ و رفاه اجتماعی
الزامات فقهی و حقوقی در فرآیندها و عملیات لیزینگ
مقایسه ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ و سیستم بانکی
مدل های تنوع بخشی تامین منابع مالی در لیزینگ 
 

آنچه از لیزینگ باید بدانیم

واژه لیزینگ در زبان فارسی همان واژهLeasing در زبان انگلیسی است که عینا بدون ترجمه و برگردان به فارسی و صرفا با گویش انگلیسی آن به فارسی نوشته می شود. مثل کلمه بانک Bank که در زبان فارسی "بانک " نوشته می شود. در زبان انگلیسی lease به معنای اجاره می باشد. در فرهنگ لغات حسابداری lease به معنای انواع عملیات اجاره داری است. در بیشتر کشورهای جهان شرکت هایی با موضوع فعالیت اجاره داری leasing نامیده می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در متن آیین نامه اجرایی فعالیت و نظارت بر شرکت های واسپاری (لیزینگ) ، از کلمه واسپاری به جای لیزینگ استفاده کرده است.

در فرهنگستان لغات فارسی در برگردان کلمه leasing از عبارت واسپاری استفاده شده است . تعریف واسپاری در واژه های مصوب فرهنگستان فارسی چنین است:

" واسپاری قراردادی است که بر اساس آن واسپارنده با تامین مالی حق استفاده از یک دارایی را در اختیار واپذیرنده می گذارد و او مختار است در پایان دوره قراداد مالکیت آن را بپذیرد یا آن را بر واسپارنده برگرداند."

در تعریف فوق واسپارنده همان موجر است و واپذیرنده مستاجر.

بیشتر بخوانید

“انجمن لیزینگ ایران با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران همایش لیزینگ؛ توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال را در29 آذرماه 1396 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد نمود.”

حامیان همایش