دکتر علی سنگینیان
رئیس کمیته بازار پول و سرمایه اتاق تهران

دکتر محمدرضا نیکبخت
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر علی دیواندری
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

آقای حسن کلهر
مدیر عامل واسپاری سپهر صادرات


دکتر آرش تحریری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر رضا تهرانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران


دکتر میکائیل عظیمی
رئیس موسسه پژوهشی صندوق بازنشستگی


آقای محمد هادی موقعی
دبیر کل انجمن لیزینگ ایران

 

دکتر بیتا مشایخی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران


 حجت الاسلام دکتر موسویان
مدیر گروه مالی دانشگاه امام صادق

 


دکترکوروش پرویزیان
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران

آقای بهزاد قنبری
مدیر عامل لیزینگ بهمن


دکتر غلامحسین اسدی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامرضا سلامی
مشاور وزیر راه و شهرسازی


آقای حسن رضوانفر
مدیر عامل لیزینگ رایان سایپا

دکتر داریوش روزبهانه
عضو هیات مدیره کارگزاری خاورمیانه

دکتر مسعود غلام زاده
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

 دکتر صمد عزیزنژاد
مدیر دفتر بازارهای مالی مرکز پژوهش های مجلس


علیرضااسدپورکفاش
مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن

دکتر علی زارعی
مدیرعامل لیزینگ پارسیان

دکتر رضا عیوض لو
عضو هیات علمی دانشگاه تهران


دکتر پیمان قربانی
معاون اقتصادی بانک مرکزی


آقای علی رحمانی
مدیر عامل سرمایه گذاری نیکی گستر آریا

 


دکتر سعید باجلان
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 


دکتر مجید قاسمی
مدیر عامل بانک پاسارگاد

 


ابوالقاسم فخاریان
مدیر عامل موسسه حسابرسی تدوین

 

آقای حسین اشکوه
مدیر عامل لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس

دکترحمید ابدالی
رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ


فریال مستوفی
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران


دکتر روح اله جراحی
مدیر تحقیق و توسعه لیزینگ جامع سینا

دکتر سید احسان خاندوزی
مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی


دکتر حمیدرضا سلیمی
مدیر عامل  لیزینگ انصار


حمید تهرانفر
عضو هیات مدیره بانک صادرات


دکتر ابراهیم ابراهیمی
مدیر عامل لیزینگ ارزش آفرین گلرنگ


آقای محسن معلمیان
مدیر عامل لیزینگ پاسارگاد

 

دکتر علیرضا گرشاسبی
مدیرگروه مطالعات و پژوهش های سرمایه گذاری موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

محمد کاظم
مدیر عامل گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا


امیر حسین امین آزاد
کارشناس بانکداری

دکتر شاپور محمدی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
عضوهیات علمی دانشگاه تهران


دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی
دبیر کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس

دکتر سید فرهنگ حسینی
عضو هیات مدیره واسپاری آتیه صبا


آقای حامد مظاهریان
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

محمد رضا کلامی
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت